Skip to main content

Kimse kirli su içmek istemez fakat içme suyunu bulaşanlardan arındırmak bazen zor olabilir. Bazı durumlarda az miktarda yabancı maddenin varlığı sağlık açısından bir risk oluşturmasa da içtiğiniz suyun içeriğine çok dikkat etmelisiniz.

Herkes için güvenli içme suyu temin etmek zor bir görevdir. Gerek doğal gerekse yapay birçok farklı bileşen ve madde su kaynağınıza girdiği için sudaki tüm kirletici kalıntıları gidermek zordur. Bu makalede içme suyunda bulunması muhtemel dört farklı kirleten türüne değineceğiz. Kirletici maddelerin su içerisindeki varlığı tek başına ve çoğu düşük seviyelerde olmak kaydıyla zararsız olduğu gibi bazı durumlarda içme suyunda bulunan bazı mineraller faydalı bile olabilir. Ancak yüksek oranda zararlı madde içeren kirli içme suları su kaynaklı sağlık nedenlerine sebep olabilir. 

KİRLETİCİ MADDELERİN TANIMLANMASI 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güvenli İçme Suyu Yasası, “kirletici” terimini suda bulunan herhangi bir fiziksel, kimyasal, biyolojik veya radyolojik madde olarak tanımlamaktadır. Diğer bir deyişle, sudaki su molekülü olmayan her şeye kirletici denilmektedir.

  • Fiziksel kirleticiler, genel olarak suyun fiziksel görünümünü ve diğer fiziksel özelliklerini etkilemekte olup toprak veya algler gibi organik maddeler bu tür kirleticiler için örnek verilebilir. 
  • Kimyasal maddeler tarım ilacı, nitrojen, çamaşır suyu, tuzlar, metaller, toksinler ve diğer çeşitli elementler veya bileşiklerden herhangi birini içermekte olup bu kimyasallardan bazıları doğal olarak meydana gelirken bir kısmı ise insan kaynaklıdır.
  • Suyun biyolojik olarak kirlenmesinin ana sebebi parazitler, bakteriler, protozoanlar veya virüsler gibi canlı organizmalardır. Ayrıca bu organizmalar mikroplar veya mikrobiyolojik kirleticiler olarak da adlandırılırlar.
  • Radyolojik kirleticiler, bir tür radyasyon yayan kimyasal elementler olup bu kirleticilere sezyum, plütonyum ve uranyum örnek verilebilir. 

ENDİŞELENMENİZ GEREKİR Mİ?

Yukarıda bahsedildiği gibi içme suyu birçok faktörden etkilenebilir. Bahsedilen kirliliklerin çoğu bir su arıtma solüsyonu ile giderilebilir veya sınırlandırılabilir. Ayrıca su içerisindeki herhangi bir bileşenin sağlık riski oluşturup oluşturmadığı, genellikle, suyun içiminin güvenli olarak kabul edilmesi için gerekli sınırlamaları koyan yetkililer tarafından düzenlenir. Bu sebeple, yerel su idarenizden bölgenizdeki su düzenlemesi hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

BÜTÜN BUNLAR KARŞISINDA DURUŞUNUZ 

Evinizde bir su arıtma sistemine sahip olarak, temiz içme suyuna her zaman doğrudan musluğunuzdan erişebileceğinizden emin olabilirsiniz. Bir ev tipi kaliteli bir su arıtma sistemi, suyu tarım ilaçları bakteriler, virüsler, kokular, klor ve ağır metaller gibi pek çok yabancı maddeden arındırır.

Farklı kirletici türleri farklı özelliklere sahip olduğundan, suyu bu kirleticilerin tamamından arındırmak için karbon filtreleme, mekanik filtreleme ve ters ozmos gibi çoklu filtreleme yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, sağlığınız için, çok aşamalı bir su arıtma sistemine sahip olmanızı öneriyoruz.

ZERO, mutfak, banyo gibi evde veya ofiste belirli bir noktaya kurulabilen ve musluktan gelen suyu arındıran bir kullanım noktası(taşınabilir) su arıtma sistemi olup farklı çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için bizimle iletişime geçiniz.