Aquaporin A/S’nin su membranı teknolojisinde faydalandığı temel yapı taşı, aquaporin su kanalı proteinidir.

Aquaporin’ler bakterilerden bitkilere ve bitkilerden insanlara tüm organizmaların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için son derece önemlidir. Hücre zarı üzerindeki su geçişinin hızlı ve oldukça seçici bir şekilde gerçekleşmesini sağlayarak hücrenin hacmini ve iç ozmotik basıncını hidrostatik ve/veya ozmotik basınç farklılıklarına göre düzenlemesine yardımcı olurlar.

Aquaporin kanalının özel yapısı, diğer tüm bileşikleri dışarıda tutarken sadece su moleküllerinin geçişine izin verir. İnsanlarda aquaporin’in önemi en belirgin olarak böbreklerin işleyişinde görülür. Böbreklerde her gün yaklaşık 150-200 litre su öncül idrardan yeniden emilmelidir ve suyun vücut sıvılarından hızlı bir şekilde geri emilmesini gerektiren bu işlem sırasında suyun taşınması aquaporin’ler tarafından gerçekleştirilir.

Bu kanallar dünyadaki yaşam için öyle önemlidir ki aquaporin su kanallarını keşfeden Profesör Peter Agre 2003 senesinde kimya alanında Nobel Ödülü kazanmıştır.

Aquaporin A/S endüstriyel ve evsel su arıtma ve saflaştırması için kullanılan su filtreleme cihazlarının geliştirilmesinde bu çığır açan keşiften yararlanır.

Geleneksel ayrıştırma membranlarının çoğu, üretilen filmlerin yüzey özelliklerinin kontrolünde gelişmiş kimyadan faydalanılan yoğun polimerik filmlerdir. Farklı kullanım alanlarına uyarlanmış ayırma membranlarının yapısında ve işlevlerinde çeşitlilik sağlayan çok sayıda polimer türü ve üretim tekniği kullanılmaktadır. Ayrıştırma, genellikle difüzyon veya konvektif akışın yanı sıra gözenek/çözünen büyüklüğü, gözenek/çözünen yükü ve dielektrik etkiler ile tanımlanır. Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak, çoğu sentetik membran mikron ile nanometre arasında boyutlandırılmış delikler içeren polimer filmler olarak tarif edilebilir.

Biyolojik membranlar ise sentetik olanlara kıyasla şaşırtıcı düzeyde karmaşıktır. Bilimin bu konuda ilerlemesine rağmen, biyolojik membranların karmaşık yapısı canlı hücrelerin bütünlüklerini nasıl koruduklarını ve işlevlerini nasıl yerine getirdiklerini moleküler boyutta anlayabilmemizin önündeki önemli engellerden biri olmaya devam etmektedir. Bu doğal membranlar, çok çeşitli dış etmenlere karşı olağanüstü mekanik ve kimyasal istikrarlılık sergiledikleri için yapay biyomimetik membran sistemlerine ilham kaynağı olmuşlardır. Lipidler gibi doğal yapı taşları ve bunları taklit eden blok kopolimerleri adındaki yapay bileşenler, yapay su filtrasyon membranının üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aquaporin proteini ve bu proteinin kararlılaştırıcı hücre zarı gibi belirli bileşenlere ve bunların özelliklerine odaklanarak, biyomimetik bir membran geliştirmeyi başardık ve böylece doğanın seçici membran geçirgenliği konusundaki muazzam yeteneğinden yararlanabildik. Günümüzde bu teknoloji, hem ileri osmoz (FO) hem de ters osmoz (RO) uygulamalarında kullanılmak üzere Aquaporin Inside® membranlar olarak satışa sunulmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen https://aquaporin.com/ adresini ziyaret ediniz.